Nederlands / Dutch

Geachte heer/mevrouw, beste bezoeker,

Indien u daartoe een gebruikersnaam en wachtwoord heeft ontvangen zult u op , hiermee in kunnen loggen voor het volgen van onderstaande livestream uitzending. Betreft het een afscheid van een overledene, houdt u er dan a.u.b. rekening mee dat de tijden afhankelijk zijn van live gebeurtenissen ter plaatse, hierdoor wordt mogelijk eerder gestart of later geëindigd. Wij bevelen u aan om minimaal 10 min. voor aanvangstijd van de uitzending in te loggen.

Livestream uitzending:

Vastleggen biedt steun

In het verdriet van het moment, gaan veel zaken tijdens een uitvaart in een waas voorbij. Terwijl juist een waardig en respectvol afscheid een waardevol element vormt in de rouwverwerking. Het vastleggen van hetgeen voor, tijdens en na de crematie of begrafenis plaatsvindt, betekent daarom voor veel mensen een belangrijke steun.
Terugkijken op een passend afscheid
Wij hebben jarenlange ervaring in het respectvol en zo onopvallend mogelijk vastleggen van uitvaarten. We filmen tijdens de afscheidsceremonie, maar we kunnen ook thuis of tijdens de condoleance opnames maken van kostbare momenten.

Voor verwerking later...
Als mensen ziek of niet in de gelegenheid zijn om erbij te zijn, kan een ingetogen videoreportage van het afscheid een essentieel onderdeel van het verwerkingsproces betekenen. Het kan bijdragen aan het een plek geven van het verlies. En altijd bevestigt de reportage dat men met dankbare voldoening terug kan kijken op een passend afscheid.

Kleine kinderen die nog te jong zijn om te beseffen wat er gebeurt, kunnen later met vragen komen. Als ze wat ouder zijn, betekent het bewust kunnen meebeleven van de uitvaart van bijvoorbeeld vader, moeder, broer of zus dat het gemis makkelijker een plaats krijgt in het leven. Zo kunnen zij deelgenoot worden van het laatste afscheid.

Bekijk hier onze brochure (pdf).